16/12/2011
  • Kompetensområde:
    Trygghetslarm
  • Kund:
    Göteborgs Kommun
  • Projekt:
    Svaleboskogens Äldreboende

Vi har utfört installation av Phoniros trygghetslarm med med lås styrning på alla lägenhetsdörrar via trygghetslarmet

Mer info…

© Copyright 2012 - ECEAB