25-års jubilarer!
25-års jubilarer!

25-års jubilarer!

25-års jubilarer!
Här avtackas Tommy, Benny och Jan-Olof efter 25-års trogen tjänst hos oss.
Vi tackar dem för dessa 25-år och hoppas på att de kämpar på några år till hos oss.