Elektro-Centralen får EL-Entreprenad i Göteborgs första Well Building-certifierade kontorshus

Elektro-Centralen får EL-Entreprenad i Göteborgs första Well Building-certifierade kontorshus

Instalcos bolag Elektro-Centralen har fått i uppdrag att i samverkan utföra EL-installationer i Göteborgs första Well Building-certifierade kontorshus som är central placerat i Gårda. Fastighetsägare är Platzer Fastigheter AB och byggherre är Peab Sverige AB.

Gårda Vesta är en kontorsbyggnad som består av två höghus, 14 respektive 25 våningar höga. De båda tornen sammanlänkas av en lägre byggnad och projektet kommer att innehålla garage, restaurang, butiker och konferens såväl som ytor avsedda för kontorsverksamhet.

Illustration: White arkitekter AB