Elektro-Centralen får EL-Entreprenad i Göteborgs sammanlänkningsprojekt

Elektro-Centralen får EL-Entreprenad i Göteborgs sammanlänkningsprojekt

Instalcos bolag Elektro-Centralen har fått i uppdrag att i samverkan utföra EL-installationer i kvarteret Platinan i Centralenområdet i Göteborg, en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Beställare är Peab.

Vasakronan är byggherre för kvarteret, som uppförs intill den nya Hisingsbron och därmed spelar en stor roll för att binda samman Göteborgs båda älvstränder. Platinan innefattar cirka 60 000 kvadratmeter ljus BTA med hotell, kontor och mötesplatser.

Projektet präglas av ett hållbarhetstänk och byggnaden kommer miljöcertifieras enligt LEED, ett av världens mest omfattande miljöcertifieringssystem, med det högsta betyget Platinum. Hela projektet förväntas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022.

Illustration: Rotpartner