GDPR – Hur länge sparar vi Era kontaktuppgifter

GDPR – Hur länge sparar vi Era kontaktuppgifter

Vi på Elektro-Centralen AB sparar kunduppgifter under hela garantitiden för att kunna följa avtalet mellan kund och Elektro-Centralen. Efter garantitidens slut sparar vi normalt kontaktuppgifter och underlag i 15 år för att kunna erbjuda Er som kunder en så god service som möjligt vid t.ex utökningar eller ändringar av Era anläggningar.

Vi förmedlar inte vidare Era uppgifter på något sätt utan Ert samtycke.