Kv Högvakten Kv Högvakten, EL, Data, Brand, Passage, Säkerhet, F O Peterson/Higab

Kv Högvakten

Renovering och ombyggnad.

Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg består av fyra hus: Stadshuset byggt 1758 , Börsen (1849), Wenngrenska huset (1769) och Strömska huset (byggt 1906 men delar av huset har anor från 1700-talet). Kvarterets namn kommer sig av att Stadshuset och dess föregångare tidigare härbärgerade Högvakten, stadens militära vaktstyrka. Högvakten drogs in 1895 men namnet lever kvar. Alla husen utom Strömska är byggnadsminne.

Arbetet pågår i ca 3 år och ska vara klart hösten 2018.